woensdag 22 april 2015

Foto van de maand

A P R I L  2015                                                         Grote lijster
Samenvatting eerste kwartaal 2 0 1 5

In de eerste vier maanden van dit jaar al flink wat uurtjes kunnen doorbrengen in de twee schuilhutten. Het is ideaal om ,s morgens bijvoorbeeld met enkele uren in de hut aan de bosrand te beginnen en dan ,s middags de hut op het akkerland te gebruiken. Andersom is natuurlijk voor de verandering ook prima te doen. Enkele doortrekkende soorten zoals sijs, goudvink, putter, zanglijster en kneu, brachten slechts een enkel bezoekje aan de vijverrand. Alleen de laatste twee werkten goed genoeg mee aan een kleine serie opnamen. Van de inmiddels bekende broedvogelsoorten zijn de meeste mooi op tijd gearriveerd en al redelijk gefotografeerd. Het zijn boomleeuwerik, boompieper, witte kwikstaart, gele kwikstaart, tapuit, roodborsttapuit en geelgors. Grote lijsters zorgden voor een zeer mooie afwisseling in het soorten aanbod. Het was per slot van rekening al weer bijna dertig jaar geleden, dat ik de soort een keer voor de lens heb gekregen. Daarna nooit meer tot eind maart van dit jaar. En dat bij beide schuilhutten! Ik heb de vogel dus maar tot foto van de maand benoemd. Het vrouwtje torenvalk liet zich trouwens ook nog af en toe verschalken. Ter afsluiting een kleine greep uit de recent gemaakte opnamen.

Groetjes Frans..

 

Roodborst


Grote bonte specht


Zwarte kraai


Roodborsttapuit  (vrouw)


T a p u i t


Witte kwikstaart


Gele kwikstaart


Grote lijster


Grote lijster


Torenvalk  (vrouw)


Torenvalk  (vrouw)