vrijdag 9 juni 2017

Van alles en nog wat ...

Afgelopen tijd weer consequent doorgebracht, in de enige overgebleven schuilhut aan de bosrand.

Het project Veldleeuwerik kende geen goede afloop, omdat dit jaar het broedgebied werd omgezet in een uitgestrekt aardappelveld en ik de vogels sindsdien niet meer heb gehoord of gezien. 
Dus maar weer afwachten wat het volgend jaar zal brengen. 
Met de patat-frites zal het zeer waarschijnlijk wel goed komen!

De akkerhut is na ruim drie jaar ook afgebroken, omdat het hele aanbod van vogelsoorten er ruimschoots in beeld is gebracht en het eindeloos gaan zitten wachten op een of andere, onverwachte doortrekker of dwaalgast, mijn inziens, weinig of geen zin heeft.

Daarom dus maar weer de meeste energie gestoken in het fotograferen van enkele gedragingen van een aantal trouwe bezoekers bij de boshut zoals het baden en verzamelen van nestmateriaal en enkele uitgevlogen juvenielen.

Ik nodig u bij deze graag uit om kennis te nemen van de resultaten hiervan.

Groetjes
FransMan Grote Bonte Specht met juveniel


Grote Bonte Specht   (juveniel)


B o o m p i e p e r


G r o e n l i n g


H o l e n d u i f


F  i  t  i  s


P i m p e l m e e s


K o o l m e e s j e s


Bonte Vliegenvanger  (Vr.)


Z w a r t k o p  (Vr.)


G r o e n l i n g


H o l e n d u i f


H o u t d u i f


Z w a r t k o p  (Vr.)

donderdag 11 mei 2017

Aardig onderonsje met een man Tapuit


Begin mei is de periode bij uitstek om Tapuiten te fotograferen.
Ze komen weer terug uit hun winterkwartier en verschijnen vaak solitair of soms in kleine groepjes op de pas bewerkte akkers.  
Omdat de vogels, op basis van leeftijd, zo sterk kunnen verschillen in verenkleed  ben ik er toch weer eens enkele dagen op uit gegaan, om nog eens een mooi mannetje in beeld te brengen.
Aangezien ik vrijwel altijd behoorlijk dicht bij de onderwerpen zit met een 200-400 mm. objectief, kun je het gedrag van de vogel uitstekend volgen. 
De afstand tot de te fotograferen vogel bedraagt ongeveer 4 à 5 meter.
Door de inspanning van de lange terugreis naar het broedgebied neemt de vermoeidheid van het beestje behoorlijk toe natuurlijk.
Met een vijftal plaatjes wil ik hier graag iets van onder uw aandacht brengen.
Dit overigens samen met mijn vaste, trouwe bezoeker, de Roodborsttapuit man.

Groetjes
F r a n s

Een eerste kennismaking...


Van vermoeidheid is geen sprake...


maar de oogjes gaan al half dicht.


Een "Tapuiten"-slaapje...


...van enkele seconden, waarna de vogel
weer langdurig, een zacht deuntje begint
te prevelen.


Roodborsttapuit (man)Leuke bijvangst

Onlangs had ik, tijdens het samenstellen van een korte fotoserie van enkele Kauwtjes, het genoegen om een lang gekoesterde wens, in vervulling te zien gaan.
In het verleden werd ik wel eens aangenaam verrast, door een bezoekje van Haas, Konijn of Bunzing maar een Ree had zich nog nooit redelijk dicht bij een schuilhut vertoond. 
Tot enkele dagen geleden, plotseling een jonge Reegeit uit de dekking verscheen en daarna snel, iets verder via de akkers, weer verdween. 
Het duurde net lang genoeg om enkele opnamen te kunnen maken.
Aan het eind van de serie vogels, wil ik er graag het beste plaatje van laten zien.
Voor een beetje extra kleur in de reeks, vrijblijvend nog een drietal andere soorten bijgevoegd. 

Groetjes
F r a n sK  a  u  w 
G e e l g o r s


Grote Bonte Specht


G  a  a  iR e e g e i t 

donderdag 27 april 2017

Voorjaarscollectie: "Flower Power"

Door mijn manier van aanpak, heb ik de laatste jaren, inmiddels een solide relatie weten op te bouwen met een flink aantal vogelsoorten. 
Hiervan hebt u er al een respectabel aantal kunnen bekijken in de voorgaande artikelen. 
Voor de nodige afwisseling in het beeldmateriaal, heb ik me nog eens uitgeleefd op de settings, bij de gebruikte schuilhutten. 
Ik hoop, dat het bij een aantal beelden, de compositie heeft bevorderd en uw kijkplezier er door zal toenemen. 

Groetjes...
Frans

Witte Kwikstaart


Roodborsttapuit


G e l e  K w i k s t a a r t


Grote Bonte Specht


G  a  a  i


Koolmezen paar


T  a  p  u  i  t


G e e l g o r s


Bonte Vliegenvanger  (man)


G a a i e n  paar


P i m p e l m e e s


Z w a r t k o p


Z w a r t e  K r a a i


K o o l m e e s


T  a  p  u  i  t


M  e  r  e  l


Grote Bonte Specht


G e l e  K w i k s t a a r t


Bonte Vliegenvanger  (vrouw)


R o o d b o r s t


B l a u w b o r s t