donderdag 17 mei 2018

De laatste bladzijde.....

M E I  2018


Na bijna een jaar, zonder artikelen gepost te hebben, bij deze mijn laatste bladzijde in het logboek.

Met veel genoegen heb ik in een aantal artikeltjes, over het tot stand komen van de toegevoegde foto,s mogen berichten.

Echter de eerlijkheid gebied te zeggen, dat ik er gewoon geen zin meer in heb en misschien weer eens iets anders ga proberen.

Daarbij denk ik dan bijvoorbeeld aan Birdpix, Instagram of Facebook alhoewel de laatste ook al rafels begint te vertonen!

Graag wil ik alle nogmaals bedanken voor de positieve reacties en/of een terechte opmerking i.v.m. een foutief genoemde afbeelding.

Ik wil toch graag in stijl en met voldoende kleur, de ietwat sombere teneur doorbreken en hierna afsluiten met 50 plaatjes uit het recente verleden.

Veel plezier en succes met alles wat u nog onderneemt en het ga u goed.

Wees gegroet!
Fr a n s
IJ s v o g e l


W i n t e r t a l i n g


S ij s   (Vr.)


S ij s


G r a u w e  G a n s


N ij l g a n s


D o d a a r s


R i e t g o r s   (Vr.)


R i e t g o r s


B l a u w b o r s t


N ij l g a n s


N ij l g a n z e n


N ij l g a n s


W i t t e   K w i k s t a a r t


G r a u w e  G a n s


W a t e r r a l


W i l d e  E e n d


R i e t g o r s


G e e l g o r s


W a t e r r a l


D o d a a r s


W a t e r h o e n


M e e r k o e t


B l a u w b o r s t


M e e r k o e t


D o d a a r s


W a t e r r a l


W a t e r h o e n t j e s


R o o d b o r s t t a p u i t


V i n k   (Vr.)


D o d a a r s


W a t e r r a l


G e l e  K w i k s t a a r t


Z w a r t e  R o o d s t a a r t   (Vr.)


G e e l g o r s


P a t r ij s   (Vr.)


P a t r ij s


S p r e e u w


S p r e e u w


G e l e  K w i k s t a a r t


K r a k e e n d


P a t r ij s   (Vr.)


Noordse  Gele  Kwikstaart


Noordse  Gele  Kwikstaart
  

B l a u w b o r s t


W a t e r r a l


O e v e r l o p e r


O e v e r l o p e r


O e v e r l o p e r


W a t e r r a l