donderdag 11 mei 2017

Aardig onderonsje met een man Tapuit


Begin mei is de periode bij uitstek om Tapuiten te fotograferen.
Ze komen weer terug uit hun winterkwartier en verschijnen vaak solitair of soms in kleine groepjes op de pas bewerkte akkers.  
Omdat de vogels, op basis van leeftijd, zo sterk kunnen verschillen in verenkleed  ben ik er toch weer eens enkele dagen op uit gegaan, om nog eens een mooi mannetje in beeld te brengen.
Aangezien ik vrijwel altijd behoorlijk dicht bij de onderwerpen zit met een 200-400 mm. objectief, kun je het gedrag van de vogel uitstekend volgen. 
De afstand tot de te fotograferen vogel bedraagt ongeveer 4 à 5 meter.
Door de inspanning van de lange terugreis naar het broedgebied neemt de vermoeidheid van het beestje behoorlijk toe natuurlijk.
Met een vijftal plaatjes wil ik hier graag iets van onder uw aandacht brengen.
Dit overigens samen met mijn vaste, trouwe bezoeker, de Roodborsttapuit man.

Groetjes
F r a n s

Een eerste kennismaking...


Van vermoeidheid is geen sprake...


maar de oogjes gaan al half dicht.


Een "Tapuiten"-slaapje...


...van enkele seconden, waarna de vogel
weer langdurig, een zacht deuntje begint
te prevelen.


Roodborsttapuit (man)Leuke bijvangst

Onlangs had ik, tijdens het samenstellen van een korte fotoserie van enkele Kauwtjes, het genoegen om een lang gekoesterde wens, in vervulling te zien gaan.
In het verleden werd ik wel eens aangenaam verrast, door een bezoekje van Haas, Konijn of Bunzing maar een Ree had zich nog nooit redelijk dicht bij een schuilhut vertoond. 
Tot enkele dagen geleden, plotseling een jonge Reegeit uit de dekking verscheen en daarna snel, iets verder via de akkers, weer verdween. 
Het duurde net lang genoeg om enkele opnamen te kunnen maken.
Aan het eind van de serie vogels, wil ik er graag het beste plaatje van laten zien.
Voor een beetje extra kleur in de reeks, vrijblijvend nog een drietal andere soorten bijgevoegd. 

Groetjes
F r a n sK  a  u  w 
G e e l g o r s


Grote Bonte Specht


G  a  a  iR e e g e i t 

donderdag 27 april 2017

Voorjaarscollectie: "Flower Power"

Door mijn manier van aanpak, heb ik de laatste jaren, inmiddels een solide relatie weten op te bouwen met een flink aantal vogelsoorten. 
Hiervan hebt u er al een respectabel aantal kunnen bekijken in de voorgaande artikelen. 
Voor de nodige afwisseling in het beeldmateriaal, heb ik me nog eens uitgeleefd op de settings, bij de gebruikte schuilhutten. 
Ik hoop, dat het bij een aantal beelden, de compositie heeft bevorderd en uw kijkplezier er door zal toenemen. 

Groetjes...
Frans

Witte Kwikstaart


Roodborsttapuit


G e l e  K w i k s t a a r t


Grote Bonte Specht


G  a  a  i


Koolmezen paar


T  a  p  u  i  t


G e e l g o r s


Bonte Vliegenvanger  (man)


G a a i e n  paar


P i m p e l m e e s


Z w a r t k o p


Z w a r t e  K r a a i


K o o l m e e s


T  a  p  u  i  t


M  e  r  e  l


Grote Bonte Specht


G e l e  K w i k s t a a r t


Bonte Vliegenvanger  (vrouw)


R o o d b o r s t


B l a u w b o r s t

zondag 26 maart 2017

De draad weer opgepakt...

Na de winterslaap, met de mooie start van deze lente, de draad van het vogels fotograferen weer gretig opgepakt. 
Ik moet bekennen, dat met het vorderen van de leeftijd, het fotograferen in de winter vooral in schuilhutten, een steeds zwaardere opgave begint te worden. 
Vandaar, dat er elk jaar meer en meer, reikhalzend uitgekeken wordt naar de lente. 
Het voorjaar kan niet vroeg genoeg beginnen en dit jaar wordt er gelukkig weer eens ruimschoots aan voldaan. 
Dus ben ik al weer enkele dagen enthousiast bezig en met redelijk succes.
Enkele bekende soorten zijn ook al vroeger verschenen dan in andere jaren
en bij de laatst gebouwde hut, verscheen geheel onverwacht, een goed meewerkende Kievit. 
Nu maar hopen, dat de Veldleeuweriken zich even spontaan zullen melden.
Rest mij nog om te melden, dat ik heb besloten om de rubriek "foto van de maand" te beëindigen en dat ook de stichting "het Vogeljaar" gestopt is met de jaarlijkse vogelkalender. 
Deelname vormde toch elk jaar weer een spannende uitdaging.
Jammer, maar het is niet anders.
Met een vijftal plaatjes, wil ik hier graag het begin van dit voorjaar, een beetje extra kleur geven.

Groetjes...
Frans


G e e l g o r s


Witte Kwikstaart


K  i  e  v  i  t


T o r e n v a l k


Roodborsttapuit


maandag 12 december 2016

Zuid - Afrika - SlotakkoordW r a t t e n z w ij n


S t r u i s v o g e l s


I  m  p  a  l  a


G  i  r  a  f  f  e


Roodsnavel Ossenpikker


L  e  e  u  w


Smidsplevier ( juveniel)


H a r t e b e e s t e n


Afrikaanse Nimmerzat


G  i  r  a  f  f  e  n


Roodsnavel Tokken


K  o  e  d  o  e


P u r p e r k u i f  T o e r a k o


H  y  e  n  a


W  a  t  e  r  g  r  i  e  l


Afrikaanse Olifant


K  o  e  d  o  e  s


B  o  s  b  o  k  j  e  s


Z a d e l r u g j a k h a l s


I  m  p  a  l  a


S  t  r  u  i  s  v  o  g  e  l


W r a t t e n z w ij n e n