woensdag 18 mei 2016

Foto van de maand

M e i  2016T  a  p  u  i  t

Voorjaarsverslagje

Eigenlijk is er sinds mijn laatste blogje niet al te veel te melden. 
De hoop is vooral gevestigd op een toevalstreffer, zoals Wielewaal of Koekoek, terwijl ik regelmatig het aanbod van de voorhanden zijnde vogelsoorten fotografeer. 
De meeste soorten hebben in vorige artikeltjes al de revue gepasseerd maar door een andere setting vond ik het plaatsen hier, desondanks niet misstaan. 
Zodoende houd ik ook nog een beetje het ritme van bloggen onder controle. 
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik, om degenen die gereageerd hebben op mijn vorige proza en beelden, alsnog te bedanken voor hun opmerkingen.

Groetjes
Frans

Gekraagde Roodstaart


G r o e n l i n g


G e e l g o r s   (Vr)


Roodborsttapuit  (Vr)


Roodborsttapuit


Roodborsttapuit


W i t t e  K w i k s t a a r t


G e l e  K w i k s t a a r t


G e l e  K w i k s t a a r t


P  a  t  r  ij  s