zaterdag 27 april 2013

Nader belicht ..... de kokmeeuw


Na drie dagen achtereen, met in totaal zo,n achttien uren fotograferen vanuit een schuilhut, was het vanmiddag de hoogste tijd om weer eens door een pittige wandeling, de benen te strekken. 

De keuze viel op de Reuselse Moeren, mijn favoriet natuurgebiedje ten zuiden van Reusel.  

Een natuurpareltje, dat ik bij deze tegelijk, iedereen van harte kan aanbevelen, om eens met een bezoekje te vereren. 

Tijdens de trip werd al snel mijn aandacht getrokken door een groepje kokmeeuwen welke enthousiast nestmateriaal aan het verzamelen waren, op een naastgelegen akker vol afgestorven grassen en onkruiden. Elk jaar wordt, door een niet al te grote kolonie, met succes in het moeras tussen het pijpenstrootje, pitrus en gagelstruwelen gebroed. 

Deze observatie vormde het idee, om enkele plaatjes te posten welke ik in de  afgelopen jaren aldaar heb kunnen maken. 

Ik hoop, dat ze u een indruk kunnen geven, van bepaalde aktiviteiten binnen een dergelijke kolonie.

Groetjes Frans


 

Na enkele dagen terreinverkenning vanaf grote hoogte, wordt daadwerkelijk afgedaald naar het broedgebied.

 
 

Continue krijsend wordt het veroverde territorium verdedigd tegen soortgenoten.

 

Door opbraken van voedsel wordt de onderlinge band tussen beide partners verstevigd. Het vrouwtje kijkt vol spanning naar de naderende, hapklare brokken. 

 

 

Verser kan het niet opgediend worden!

 
 

Een beloning in de vorm van een copulatie is dan evident!

 

Het zoeken van een geschikte nestplaats is daarna een logisch gevolg. Er lijkt wel een soort "overleg" plaats te vinden!

 

Dat betekent bouwen geblazen.

 

Zeer typerend mag zeker, het broeden van de geoorde fuut genoemd worden, in een kokmeeuwenkolonie.

 dinsdag 16 april 2013

Hangplek voor senioren...Enkele weken geleden werd ik door Henry Wenting uitgenodigd
om met hem een nieuwe schuilhut te bouwen. Ook hij is net als ik een fanatiek vogelfotograaf en kent inmiddels ook al de prima mogelijkheden, welke door zo,n schuilplaats geboden worden. Vooraf werd de lokatie goed ge-inspecteerd en de keuze vooral bepaald door de achtergrond en de baan van de zon.                  De bedoeling was om ook gelijktijdig een mooi drinkvijvertje aan te leggen. Na de keuze van het bouwmateriaal, was na twee middagen klussen, het karwei geklaard. Gelet op de positie van de hut naast een bosrand, niet ver van enkele weilandjes en akkertjes en een boomkwekerij in de naaste omgeving, mogen er mijn inziens, minimaal dertig vogelsoorten verwacht worden in de komende tijd. Inmiddels heeft Henry al enkele algemene soorten kunnen fotograferen. Het leek mij een aardig idee om van de bouw van de hut, hier een paar beelden te tonen.         Een eventueel adspirant huttenbouwer kan zich zo enigszins een beeld vormen van zo,n construktie. Met de informatie over de schuilhut-fotografie in mijn oudere berichten, zou deze dan een behoorlijk resultaat moeten kunnen bereiken.
Met een vijftal plaatjes erbij, heeft u al een idee van resultaten
welke zodoende gegarandeerd te behalen zijn.

Nee, geen galg en graf, maar het begin van een zo laag mogelijk standpunt!


Pauze op de seniorenhangplek, met links de blogger zelf en Henry rechts.                                       De construktie krijgt vorm ...


Een tussentijdse inspektie van het aangebrachte plastic met de eenrichtingsruit.Ook de vijver krijgt vorm.

Moeder natuur zal binnenkort alles mooi in de omgeving laten opgaan.


Hier onder het vijftal vaste klanten, zoals...

 

                                                De heggenmus...                                                  De staartmees...


                                                    De boomklever...


                                                     De roodborst...


                                                ...en fazanthaan.


Groetjes namens...

Henry & Frans 

 

donderdag 4 april 2013

Enkele hoogstandjes...

Deze blogtitel is niet direkt bedoeld als indicator voor de kwaliteit van de meegestuurde afbeeldingen, maar steltlopertjes leven nu eenmaal op hoogstaand niveau.  ...Vandaar!      

Om de laatste dagen van deze, wel erg lange, vervelende winter nog enigszins zinvol te besteden, leek het me een aardig idee om tussendoor, nog even enkele steltlopers voor te stellen.

De weersverwachting voor volgende week belooft enige verbetering en vanmorgen zag ik, dat mijn  "foto"- vijver  weer geheel ijsvrij was. Natuurlijk direkt de watervoorraad weer op peil gebracht en met een schepnetje, alle ingewaaide rommel verwijderd. Vanaf volgende week er dus weer vol tegenaan!     De eerste scholeksters hebben zich al laten zien en vormen hier een prima link, naar de, in de aanhef bedoelde steltlopers.  In de voorbije jaren heb ik namelijk soms veel plezier gehad van enkele van deze parmantige vogelsoorten.                     Aanzittend als vogelfotograaf op een kansrijke plek bij eenden en ganzen, kun je nu en dan aangenaam verrast worden, door het invallen van sommige steltlopers op doortrek. Soms wordt de komst al van ver met een melodieuze roep aangekondigd, zoals bijvoorbeeld door witgatje en groenpootruiter. Maar meestal staan ze totaal onverwacht, vóór de fotograaf, aan de waterkant. De aktiviteiten bestaan daarna vooral uit foerageren, baden, poetsen en heel veel rusten. De volgende dag waren ze dan al weer vertrokken. Tot op heden heb ik pas zes soorten acceptabel kunnen fotograferen, maar voeg hiervan toch graag tien plaatjes van bij.

Groetjes, FransDe bosruiter


De tureluur


De tureluur


De groenpootruiter


Het witgatje                                             De kievit

Ter afsluiting deze steltkluut als buitenbeentje op Lesbos.