zaterdag 27 april 2013

Nader belicht ..... de kokmeeuw


Na drie dagen achtereen, met in totaal zo,n achttien uren fotograferen vanuit een schuilhut, was het vanmiddag de hoogste tijd om weer eens door een pittige wandeling, de benen te strekken. 

De keuze viel op de Reuselse Moeren, mijn favoriet natuurgebiedje ten zuiden van Reusel.  

Een natuurpareltje, dat ik bij deze tegelijk, iedereen van harte kan aanbevelen, om eens met een bezoekje te vereren. 

Tijdens de trip werd al snel mijn aandacht getrokken door een groepje kokmeeuwen welke enthousiast nestmateriaal aan het verzamelen waren, op een naastgelegen akker vol afgestorven grassen en onkruiden. Elk jaar wordt, door een niet al te grote kolonie, met succes in het moeras tussen het pijpenstrootje, pitrus en gagelstruwelen gebroed. 

Deze observatie vormde het idee, om enkele plaatjes te posten welke ik in de  afgelopen jaren aldaar heb kunnen maken. 

Ik hoop, dat ze u een indruk kunnen geven, van bepaalde aktiviteiten binnen een dergelijke kolonie.

Groetjes Frans


 

Na enkele dagen terreinverkenning vanaf grote hoogte, wordt daadwerkelijk afgedaald naar het broedgebied.

 
 

Continue krijsend wordt het veroverde territorium verdedigd tegen soortgenoten.

 

Door opbraken van voedsel wordt de onderlinge band tussen beide partners verstevigd. Het vrouwtje kijkt vol spanning naar de naderende, hapklare brokken. 

 

 

Verser kan het niet opgediend worden!

 
 

Een beloning in de vorm van een copulatie is dan evident!

 

Het zoeken van een geschikte nestplaats is daarna een logisch gevolg. Er lijkt wel een soort "overleg" plaats te vinden!

 

Dat betekent bouwen geblazen.

 

Zeer typerend mag zeker, het broeden van de geoorde fuut genoemd worden, in een kokmeeuwenkolonie.