woensdag 13 maart 2013

Mysterieuze moerasbewoner ...de waterral

Naarmate ik door de jaren heen, steeds meer aktief was in een moerassig hoogveengebied, raakte ik meer en meer gefascineerd door enkele onbekende vreemde vogelgeluiden. Vooral in het voorjaar trokken deze de aandacht. Door de dichte vegetatie, bestaande uit gagelstruwelen, wilgenbosjes, riet en pitrus, was het bijna onmogelijk om de producent goed waar te nemen. Uit een gesprek met een expert op vogelgebied werd duidelijk, dat het de waterral moest zijn. Behalve de diverse geluiden dus, nog nooit van gehoord, laat staan gezien. Het repertoir van de vogel bestaat uit allerlei kreunende en grommende geluiden, terwijl ook vaak een reeks, "biek_biek" -geluiden ten gehore wordt gebracht.Ook een soort tromgeroffel werd nu en dan geproduceerd. Het meest extreme geluid deed daarbij sterk denken aan een varken dat geslacht wordt! Hier moest ik het fijne van weten en vergaarde veel informatie uit de Kosmos Vogelmonografie De Waterral van G.H.J de Kroon (1980) Echt een aanrader om te lezen. Gewapend met deze kennis, heb ik de vogel regelmatig geobserveerd. Vooral vanuit een boom lukte dit prima. Meer en meer werd mij de leefwijze van de vogel duidelijk en ben ik erin geslaagd om een aantal diafilms, destijds nog in het filmtijdperk, te belichten. Met drie diascans wil ik hier graag, deze mysterieuze snuiter aan u voorstellen.

Groetjes, FransHet mysterie in vol ornaat!Een, niet vaak waargenomen scene, als extra bonus......met dit als resultaat!