dinsdag 26 april 2016

" H a a r " - scherp...

Bij het fotograferen van vogels, kunnen sommige activiteiten van een vogel, een mooie, extra toevoeging vormen aan de afbeelding.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het zingen, poetsen, baden, copuleren, voeren van uitgevlogen juvenielen, enz.
Vanuit een schuilhut zul je het dan wel vaak moeten hebben van een toevalstreffer.
Het baden is hierop een uitzondering, omdat dit prima gestimuleerd kan worden door het aanbieden van een drink- wasgelegenheid.
Wel kan in deze periode, goed ingespeeld worden, op het verzamelen van nestmateriaal door vogels.
Vooral aangeboden paardenhaar ( 8 tot 10 cm lang) is uitermate geschikt en wordt enthousiast bijeen gesprokkeld. De kleur speelt geen rol van betekenis.
Hier een drietal voorbeeldjes van enkele dagen geleden, waarvan ik de               "hang"- pimpel een voltreffer durf te noemen.

Groetjes
F r a n sK o o l m e e s


P i m p e l m e e s


P i m p e l m e e s
woensdag 6 april 2016

Foto van de maand

A P R I L  2016K r u i s b e k  (Vr)

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan...

Eind maart, begin april, is elk jaar weer een interessante periode voor vogelfotografie.
Bij de twee schuilhutten, hebben we ons prima kunnen bezig houden met een aantal wintergasten.
Op het eind van maart, zag je de kentering al enigszins aankomen, door het afnemen van het aantal Groenlingen en Kepen, terwijl vriend Klapekster nog twijfelde om te vertrekken.
Afwisselend meldden zich hier voor in de plaats enkele doortrekkers zoals Sijzen, Putters, Kruisbekken en een enkele Kleine Barmsijs.
Deze pikten mondjesmaat een graantje mee, namen een slokje water en waren meestal dezelfde dag al weer verdwenen. 
Zo blijf je natuurlijk fijn bezig en ook hoopvol, om nog een aparte soort te kunnen verschalken. 
Bij deze genoemde, vier soorten is het echter gebleven.
Sinds begin april hebben zich de eerste broedvogels in de omgeving al vertoond, die zich de lokatie van de schuilhutten nog "herinneren" van het vorig jaar.
Dit natuurlijk vooral gebaseerd op het permanent aanwezig zijn van de drinkplaats en het bekende voedselaanbod.
Zo lieten zich hier als eerste de Witte Kwikstaart, Geelgors Roodborsttapuit en vrouwtje Torenvalk, zonder problemen volop fotograferen.
Vanaf nu is het weer uitkijken naar de volgende doortrekkers en broedvogels, in de komende periode.
Met enkele plaatjes wil ik graag het bovenstaande illustreren, met de aantekening, dat ik een vrouwtje Kruisbek tot foto van de maand heb gepromoveerd.

Groetjes..
FransGroenlingen


K  e  e  p


K l a p e k s t e r


P  u  t  t  e  r


S   ij   s


Kleine Barmsijs


Witte Kwikstaart


G e e l g o r s


Roodborsttapuit


T o r e n v a l k  (Vr.)