vrijdag 22 februari 2013

Schuilhut voor vogelfotografie ( 4 )Zoals beloofd in voorgaand artikel, wil ik hierna weer graag, een geheel ander type schuilhut onder uw aandacht brengen. Al jaren achtereen, construeer ik vanaf eind april, in de greppel naast deze akker, een schuilhutje, dat dan blijft staan tot eind mei. In deze periode trekken alhier traditiegetrouw, regelmatig, veel gewone tapuiten door. De bedoeling is dus, om deze vogelsoort te fotograferen, terwijl ze op de omliggende akkers foerageren en bijkomen van de reis vanuit Afrika. Omdat er  nu en dan publiek via de naastgelegen zandpad passeert en e.e.a. de nodige aandacht trekt, vond ik het verstandig, om met zo slecht mogelijk materiaal, het buitenverblijf op te bouwen. Gelet op de open vlakte moest het zeker stormvast gemaakt worden en ook  afdoende bestand zijn tegen eventueel vandalisme. Het meeste bouwmateriaal vond ik in de direkte omgeving, inclusief beide tractorbanden. In de zomermaanden dienen deze als bescherming van de grondbuizen van de beregeningsinstallatie voor de landbouwgewassen.. Tot die periode heb ik ze maar opgenomen in de constructie en ik kan u verzekeren, dat de accommodatie niet is weggewaaid!
Begin juni wordt dan alles weer afgebroken en voor het volgende jaar in de greppel in "depot" gezet. Zodoende hoeft er dus niet zo veel getransporteerd te worden.

Met enkele afbeeldingen van de afgelopen jaren, wil ik hierbij laten zien, wat verwezenlijkt kan worden, vanuit een dergelijke schuilplaats.

Groetjes...
FransDit vrouwtje gewone tapuit rust uit op de akker tijdens de voorjaarstrek.Daarna wordt druk gefoerageerd op de akkers tussen het onkruid.Voor de verandering een andere pose.Van alle soorten tapuiten is bekend dat ze een uitkijkpunt op prijs stellen.Voor mij de mooiste beloning voor de geleverde inspanningen.Het mannetje op een door mij aangeboden uitkijkpost.
Diascan


Frontale opname van man tapuit tussen hondsdraf.

 

Beflijsters zorgden ooit voor een unieke verrassing, zoals deze man...
Diascan


...en dit vrouwtje.
DiascanVan de broedvogels van het omliggende landbouwgebied, kwamen ook regelmatig een aantal soorten, op bepaalde tijden op bezoek zoals de witte kwikstaart.Bekende streeknamen zoals, bouwmannetje, akkermannetje en ploegdrijvertje, refereren duidelijk aan het leefgebied van de witte kwikstaart.De gele kwikstaart broedt er slechts als één broedpaar.
De dagen, dat de patrijzen een bezoekje brachten, waren bijzonder prettige ervaringen.

De spreeuw is broedvogel bij een boerderij in de buurt en zoekt voedsel op de akkers en weilanden in de omgeving.


Ik hoop dat deze aanpak bij u weer de nodige inspiratie kan opwekken en dat de afbeeldingen het bekijken waard zijn. Hierna wil ik nog één artikeltje wijden aan een schuilplaatsje waar ik momenteel zeer regelmatig aktief ben.
Tot dan...Frans