zaterdag 12 december 2015

Foto van de maandD E C E M B E R  2015
K l a p e k s t e r


Afsluiting van 2 0 1 5

Met dit laatste artikeltje wil ik de reeks van 2 0 1 5 afsluiten.

Het is weer een mooi fotografie jaar geweest, met enkele leuke belevenissen en een paar geslaagde opnamen van  totaal niet verwachte soorten zoals, Appelvinken, Koekoek en Klapekster.

De herfst en het begin van deze winter leverden aanvankelijk niet veel op, totdat opeens een Klapekster verscheen bij een schuilhut, welke eigenlijk pas volgend jaar gebruikt zou gaan worden, om Veldleeuweriken te fotograferen. Een buitenkansje natuurlijk om het jaar mee af te sluiten!
Voor meer beelden verwijs ik u graag naar de twee volgende websites:
advanduren.blogspot.nl    en   wentingnatuurfotografie.jouwweb.nl

Ik wens iedereen prettige feestdagen en jaarwisseling en hoop voor u en mijzelf, dat 2016 ook weer zo succesvol zal verlopen. Hier dan nog het laatste beeldverslag en de foto van de maand december.  Tot in 2 0 1 6 !

Groetjes
Frans
Z w a r t e  M e e s


A p p e l v i n k


G r o t e  B o n t e  S p e c h t


G r o e n l i n g


R o d e  P a t r ij s

Het vermoeden bestaat, dat door jagers sinds een paar jaar, naast Fazanten, nu ook nog Rode Patrijzen, illegaal worden uitgezet, om voor de lol af te schieten! 
Over faunavervalsing gesproken.
Ik daag de schutters bij deze uit, om het geweer te vervangen door camera en telelens. Ik weet zeker, dat dit meer voldoening zal geven.T o r e n v a l k


K l a p e k s t e rdonderdag 15 oktober 2015

Come back...

Al vanaf 1986, neem ik met wisselend succes, deel aan het inzenden van beeldmateriaal voor de jaarlijkse vogelkalender van de stichting het Vogeljaar.

Om voor publicatie in aanmerking te komen, moest de inzender in een soort competitie voldoende punten scoren. Destijds waren o.a. Fred Hazelhoff, Frits van Daalen, Hans Schouten en Piet Munsterman, bijna altijd de vaste leveranciers van uitstekende vogelfoto,s.
Later kwamen er meer talentvolle fotografen bij, met als uitschieter Flip de Nooijer.

Ondanks deze geduchte concurrentie, lukte het mij toch, om door de jaren  
heen, circa 30 afbeeldingen op de kalender te krijgen.
Tot 2005 dus uitsluitend met diapositieven gerealiseerd.

Maar korrels werden pixels en er veranderde nog al wat in het fotografie wereldje.
Door het onvoldoende beheersen van de digitale fotobewerking, kwam er jammer genoeg  een onderbreking in de lange reeks publicaties.

Maar de aanhouder wint en voor de kalender 2 0 1 6 zijn zelfs drie afbeeldingen gekozen van achtereenvolgens, Geelgors, Kauwtjes en Sperwer.

Een serieuze come back dacht ik zo en kon het niet nalaten om het wereldkundig te maken!

De vogelkalender kan ik u overigens van harte aanbevelen.

Groetjes
Frans


woensdag 26 augustus 2015

Foto van de maand

A U G U S T U S  2015Groene Specht   (juveniel)

Woody .....the Woodpecker

De resultaten bij de laatst gebouwde "bosstudio" hebben dit jaar alle verwachtingen overtroffen.
De omgeving bij de hut heeft ondertussen, ondanks de perioden van droogte, gelukkig ook een meer natuurlijk aanzien gekregen en oogt een stuk frisser.
Vanaf eind juli is het nu aanmerkelijk rustiger geworden, voor wat betreft aantallen en soorten vogels.
Een aantal is vermoedelijk al het land uit en enkele zitten nog midden in het ruiproces.
Komkommertijd dus. Een leuke afwisseling werd onlangs toch nog geboden door een jonge Groene specht, die eens een slokje bij de vijver kwam nemen. 

Groetjes
Frans


zaterdag 25 juli 2015

Foto van de maand

J U L I  2015K  n  e  u


                                                                          

woensdag 1 juli 2015

Z o n n e b a d e n

Deze week met de hoge temperaturen en vooral het felle zonlicht nemen de kansen op goede beelden eerder af, dan toe. Wel komen vogels meer en meer gebruik maken van de drinkplaats om de dorst te lessen en om regelmatig een uitgebreide wasbeurt te nemen. Hier kunnen we dan vooral in de morgen- en avonduren van profiteren.
Midden op de dag doet zich nu wel vaker een aardig fenomeen voor in het vogelwereldje, waar we ondanks het harder wordende zonlicht toch nog iets mee kunnen doen, namelijk het zonnebaden.
Enig geluk moet de fotograaf wel hebben, omdat de vogel zich meestal onverwachts ergens neervlijt en dan vooral op de qua compositie slechtste plekjes.
Maar omdat het zich vaak voordoet bij veel vogelsoorten blijven er kansen genoeg over. Wel alert blijven uiteraard, want dikwijls is de vogel al ergens begonnen voor je het in de smiezen hebt.
Hier een paar voorbeeldjes, welke ik acceptabel genoeg vond voor een kennismaking.

Groetjes...
FransM e r e l  (juv.)


M e r e l  (juv.)


S p r e e u w  (juv.)


K o o l m e e s  (juv.)


G  a  a  i


A p p e l v i n k

dinsdag 30 juni 2015

" Dank je de koekoek!! "

Bovenstaande spreuk als titel, impliceert zoiets als:"mij niet gezien". 
Sinds zaterdag j.l. gaat deze spreuk echter voor mij niet meer op aangezien ik tijdens enkele uurtjes, fantastische momenten met deze uitzonderlijke vogel, heb mogen beleven. Niet alleen het fotograferen maar ook de diverse handelingen van de vogel, waren een belevenis op zich. Op genoemde dag had ik besloten om vanuit de nieuwste schuilhut met de 500mm.-lens, een Fitis en eventueel vrouwtje Zwartkop te fotograferen. Erg wispelturige vogeltjes, welke tot op heden moeilijk te verschalken waren geweest met de 200-400mm.-zoomlens. 
Later is gebleken, dat het doel nu redelijk was bereikt. Zie de twee plaatjes hiervan. Maar ter zake nu. Om 12.30 uur hoor ik ver weg in het nabij gelegen bos een Koekoek roepen. Na enige tijd weer iets dichterbij en dan weer verder weg. 
Fotograferen bestaat ook vaak uit anticiperen, dus ik besluit om de 500mm.-lens te vervangen door de 200-400.mm.              
Stel dat de Koekoek zich meldt voor een drinkpauze of bad, dan heb ik er in ieder geval het goede objectief voor paraat. Plotseling zit de vogel volop te roepen in een berk op zo,n 10 meter naast de hut. Door de kijkopening in de hut kan ik van de vogel nog net iets waarnemen. Dan vliegt hij weg. Als ik dan mijn hoofd terugdraai kijk ik recht in het oogje van een tweede Koekoek op de vijverrand! 
Hartslag op hol en de adrenaline komt uit mijn oren!
Overal alarmroepjes van Vink, Koolmezen en Merels. Dit is een bekende reactie aangezien veel vogels de Koekoek aanzien voor een Sperwer, hun aartsvijand. 
Zelfs de Gaaien bleven op veilige afstand. Mooi was te zien, hoe de Koekoek zich plat tegen de grond drukte met licht gespreide vleugels en zich dan weer helemaal oprichtte met opgezette borstveren, om een Gaai te imponeren. 
Baden was ook iets speciaals en jammer genoeg niet te fotograferen omdat het zo supersnel ging. De vogel vliegt abrupt op en laat zich ergens met gespreide vleugels en open bek in de vijver vallen.
Gewoon dopen dus. Dit werd twee keer gedemonstreerd.
Ondertussen was het behoorlijk stil geworden in de omgeving en liet slechts af en toe een Koolmeesje zich zien om de vreemde bezoeker eens van dichtbij te bewonderen. Een prachtige belevenis natuurlijk, maar het keiharde zonlicht op dat tijdstip, strooide volop roet in het eten! Pure zonde...dit moest overgedaan worden.
Voor de zondag werd een zwaar bewolkte middag voorspelt. Dus ik terug onder deze betere condities. Bleef alleen nog de vraag of de vogel terug zou komen...
Nou en of! Na een uurtje aanzitten meldde de vogel zich weer en heeft er twee en een half uur lang, een perfecte show gegeven. 
Ik ben er trouwens nog niet uit of het een juveniele vogel (27 juni) of een vrouwtje in " rosse fase " betreft. De doorgewinterde specialist mag het me melden.
Weer is gebleken, dat de 200-400mm.-lens mijn beste stukje gereedschap is, dat ik ooit heb aangeschaft voor dit werk op korte afstand.
Er bestaat overigens nog een spreuk en gaat als volgt: " dat haal je de koekoek " hetgeen zoveel betekent als:.... " dat zal wel waar zijn ".
Ik wil het graag met onderstaande plaatjes bevestigen.

Groetjes..
Frans         
                                                   

F  i  t  i  s


Z w a r t k o p  (Vr.)


K o e k o e k
Dreighouding


Poetsgedrag


Even rekken...


... en strekken.


Compositie- proefopname


Drinkpauze

vrijdag 19 juni 2015

Foto van de maand

J U N I  2015A p p e l v i n k


Schot in de roos...

Vanaf begin mei zijn we gestopt met het fotograferen vanuit de hut op het akkerland.
Over de resultaten mogen we zeer tevreden zijn en kijken al weer uit naar de vogeltrek in de herfst.
Bij de hut tussen het gemengd bos, houtwal en akker, is het inmiddels een komen en gaan van diverse vogelsoorten in behoorlijke aantallen. 
De keuze van deze lokatie is een schot in de roos gebleken.
De periode van droogte heeft veel vogels naar onze drinkplaats gebracht en met de uitgevlogen juvenielen van bijna alle bezoekers, is het soms gezellig druk. 
Boven verwachting meldden zich ook na lang twijfelen, een tuinfluiter en een mannetje bonte vliegenvanger met twee vrouwtjes. 
Maar...als klap op de vuurpijl, zat op 15 juni j.l. opeens een paartje appelvinken op de rand van het drinkplaatsje!
Ook deze soort stond al jarenlang op mijn verlanglijstje en de man poseerde af en toe fantastisch voor de lens.
Genieten geweest dus deze week. Als de ontwikkelingen zich zo doorzetten tot in de herfst en de winter, dan kunnen we nog wel leuke soorten verwachten. 
We gaan het zien. Hier een kleine greep uit een lange reeks opnamen vanaf begin mei tot heden.

Groetjes...
FransF i t i s


Roodborst


Witte kwikstaart


Bonte vliegenvanger


Boompieper


Gekraagde roodstaart (Vr.)


Appelvink


Bonte vliegenvanger


Man Grote bonte specht & juveniel


Groenling (juveniel)


Man Groenling & juveniel


G  a  a  i