donderdag 11 mei 2017

Aardig onderonsje met een man Tapuit


Begin mei is de periode bij uitstek om Tapuiten te fotograferen.
Ze komen weer terug uit hun winterkwartier en verschijnen vaak solitair of soms in kleine groepjes op de pas bewerkte akkers.  
Omdat de vogels, op basis van leeftijd, zo sterk kunnen verschillen in verenkleed  ben ik er toch weer eens enkele dagen op uit gegaan, om nog eens een mooi mannetje in beeld te brengen.
Aangezien ik vrijwel altijd behoorlijk dicht bij de onderwerpen zit met een 200-400 mm. objectief, kun je het gedrag van de vogel uitstekend volgen. 
De afstand tot de te fotograferen vogel bedraagt ongeveer 4 à 5 meter.
Door de inspanning van de lange terugreis naar het broedgebied neemt de vermoeidheid van het beestje behoorlijk toe natuurlijk.
Met een vijftal plaatjes wil ik hier graag iets van onder uw aandacht brengen.
Dit overigens samen met mijn vaste, trouwe bezoeker, de Roodborsttapuit man.

Groetjes
F r a n s

Een eerste kennismaking...


Van vermoeidheid is geen sprake...


maar de oogjes gaan al half dicht.


Een "Tapuiten"-slaapje...


...van enkele seconden, waarna de vogel
weer langdurig, een zacht deuntje begint
te prevelen.


Roodborsttapuit (man)Leuke bijvangst

Onlangs had ik, tijdens het samenstellen van een korte fotoserie van enkele Kauwtjes, het genoegen om een lang gekoesterde wens, in vervulling te zien gaan.
In het verleden werd ik wel eens aangenaam verrast, door een bezoekje van Haas, Konijn of Bunzing maar een Ree had zich nog nooit redelijk dicht bij een schuilhut vertoond. 
Tot enkele dagen geleden, plotseling een jonge Reegeit uit de dekking verscheen en daarna snel, iets verder via de akkers, weer verdween. 
Het duurde net lang genoeg om enkele opnamen te kunnen maken.
Aan het eind van de serie vogels, wil ik er graag het beste plaatje van laten zien.
Voor een beetje extra kleur in de reeks, vrijblijvend nog een drietal andere soorten bijgevoegd. 

Groetjes
F r a n sK  a  u  w 
G e e l g o r s


Grote Bonte Specht


G  a  a  iR e e g e i t