donderdag 28 november 2013

The pica pica " blues " ...

In het buitengebied trekt een buizerd vaak de aandacht van kraaiachtigen.
Met een hoop kabaal proberen kraaien en eksters de vogel te verdrijven.
De doorgewinterde vogelaar kent dit tafereel ongetwijfeld.
Daarnaast is soms te zien, hoe deze lastposten proberen te profiteren als een buizerd voedsel heeft weten te bemachtigen.
Toch zal een buizerd ook zijn kans grijpen, als bijvoorbeeld een aangereden dier, in of naast de berm, is ontdekt door deze eksters en kraaien. 
In het buitenland is dergelijk gedrag o.a. goed bekend van zeearenden en raven.
In de wintermaanden kijk ik dan ook altijd graag naar de webcams van www.looduskalender.ee in Estland.

,s Winters buizerds fotograferen vanuit een hut, biedt gelijktijdig prima de gelegenheid, om eens speciaal aandacht te besteden aan deze eksters en dan vooral met de bedoeling om de mooie kleuren van staart en vleugels te benadrukken.
De eksters komen namelijk steevast met een buizerd mee.
Vooral het blauw en de "benzine"- kleuren spreken mij aan.
Wel is van belang, dat het licht onder een bepaalde hoek invalt en is direkt, hard zonlicht uit den boze.
Maar hier hebben we de laatste dagen niet zo erg veel last van gehad!
Pica pica is overigens de latijnse naam voor de ekster en "the blues" spreekt voor zich natuurlijk.
Een toepasselijke titel is dan vlug verzonnen!
Een vijftal plaatjes ter illustratie zijn bijgevoegd.
Ik hoop, dat de kleuren u ook zullen aanspreken.

Groetjes
Frans
 
 


woensdag 20 november 2013

Enkele oude "bekenden"...

In de eerste drie weken van november, al weer een aantal fijne fotodagen mogen beleven, met een drietal oude "bekenden" van de roofvogelsoort buizerd.

Graag wil ik hierbij een eerste korte selectie als tussentijdse kennismaking tonen. Alle opnamen zijn gemaakt met een Nikon D-7100 en het 200-400 mm. zoomobjectief  vanuit de nieuwe hut, zoals onder het bericht "reconstructie" eerder werd beschreven.

De afstand tot de afgebeelde vogels bedraagt ongeveer 10 meter. Zodra eventuele nieuwkomers deze winter zich melden, wil ik deze te zijner tijd, met plezier weer onder uw aandacht brengen.

Tot dan!

Groetjes, Frans 
De donkerste van de drie
 
 
 
 
 
Een iets lichter verenkleed
 
 
Een nog lichtere fase
 
 
Andere positie... andere foto!
 
 
Ingezoomd tot 200 mm. past het nog net!
 
 
 

Foto van de maand

November 2013


 
Boomklever
zaterdag 2 november 2013

Wisseling van de wacht ...

Nu enkele specifieke "zomervogels" zoals zomertortel, grasmus, kleine karekiet en bosrietzanger, de omgeving van de schuilhut weer verruild hebben, voor een verblijf in het
warmere zuiden, wordt hun plaats weer vaker ingenomen door andere soorten.
Af en toe hoor ik weer de geluidjes van een enkel sijsje, keep of groenling.
Daarnaast brengen standvogeltjes zoals ringmussen, koolmees pimpelmees, heggenmus, merels, winterkoning en roodborst, steeds meer een bezoek aan de studio. 
Van de grotere soorten heb ik al meer bezoek kunnen noteren, zoals van de gaai, kauwtjes, blauwe reiger, sperwer, eksters en duiven.
De hoop is nu gevestigd op aanvulling door trekvogels en/of
wintergasten.
Van de "dikke" jongens hebben zich inmiddels  al een tweetal individuen gemeld.
Daarmee bedoel ik dus vriend buizerd.
De lichte fase werkte qua pose het beste mee en mag hier
het spits afbijten.
Bij nadere beschouwing achteraf zag ik trouwens, dat een
vlieg kennelijk uit was op een gratis vlucht!
Het begin van het winterseizoen stemt dus hoopvol.
Wordt dus misschien vervolgd...

Groetjes
Frans

 
 
 
 
 

vrijdag 1 november 2013

L i c h t p u n t j e ...

Naar aanleiding van slechtere condities om vogels te fotograferen besloot ik enkele dagen geleden, om eens een rondgang te maken door het buitengebied van mijn woonplaats.
Qua landschap valt er hier echter weinig te beleven, omdat de omgeving vooral gedomineerd wordt door monotone maisvelden, coniferen- en buxusakkers, met hier tussen, een aantal moderne varkensfabrieken.
De paar overgebleven stukken "natuur" worden uitbundig geteisterd door allerlei vormen van "recreatie" zoals crossen en paardrijden.
 
Naarmate mijn tocht vorderde, werden de verwachtingen dus met de minuut minder
totdat iets uit de kosmos, mij om de hoek stuurde van een tamelijk vervallen
onbewoonde boerderij.
Normaal gesproken ga ik niet graag ongevraagd bij onbekenden via de achterom, maar kon de drang toch niet weerstaan.
Er was niemand te bekennen.

Eerst werd mijn aandacht getrokken door een zeer oude, roestige platte kar, naast een half afgebroken betonnen berging.
Ook stond er nog een oude varkensstal.
Alles bijeen vormde dit geen bijzondere compositie, om er nog ooit voor terug te komen en een plaatje te maken.
Wel stond er tussen de boerderij en de stal, een klein, vervallen schuurtje, mooi 
geflankeerd door een waterput en een lindeboom.
De herfstbladeren maakten het compleet.
Waar vind je anno 2013 nog zoiets!
Dit geheel viel in mijn beleving, als compositie echter wel mooi op zijn plaats.
Zoals op een schilderij van een oude meester, mijmerde ik nog en maakte snel aanstalten, om thuis de nodige apparatuur op te halen.
Gekozen heb ik voor het 17-35 mm. zoomobjectief en statief.
Vanwege de situatie met het tegenlicht heb ik gekozen voor kleine diafragma,s 
waarbij met f22 het stereffect van de zon tussen de takken is ontstaan.
Het lichtpuntje dus!
Perfect is het natuurlijk niet, maar weer eens iets anders dan een megastal!
Ik kijk al uit naar de eerste lichte sneeuwval en hoop, dat het bouwwerkje nog
niet verder is ingestort.
 
 
 
 
nb. Uit berichtgeving is mij duidelijk geworden, dat via Google+ , de foto, s zogenaamd "verbeterd" worden, hetgeen echter het tegenovergestelde teweeg brengt, nl. mindere kwaliteit.
Ik hoop, dat het bij dit en de volgende beelden, het verlies toch nog meevalt!
 
Groetjes,
Frans