woensdag 1 juli 2015

Z o n n e b a d e n

Deze week met de hoge temperaturen en vooral het felle zonlicht nemen de kansen op goede beelden eerder af, dan toe. Wel komen vogels meer en meer gebruik maken van de drinkplaats om de dorst te lessen en om regelmatig een uitgebreide wasbeurt te nemen. Hier kunnen we dan vooral in de morgen- en avonduren van profiteren.
Midden op de dag doet zich nu wel vaker een aardig fenomeen voor in het vogelwereldje, waar we ondanks het harder wordende zonlicht toch nog iets mee kunnen doen, namelijk het zonnebaden.
Enig geluk moet de fotograaf wel hebben, omdat de vogel zich meestal onverwachts ergens neervlijt en dan vooral op de qua compositie slechtste plekjes.
Maar omdat het zich vaak voordoet bij veel vogelsoorten blijven er kansen genoeg over. Wel alert blijven uiteraard, want dikwijls is de vogel al ergens begonnen voor je het in de smiezen hebt.
Hier een paar voorbeeldjes, welke ik acceptabel genoeg vond voor een kennismaking.

Groetjes...
FransM e r e l  (juv.)


M e r e l  (juv.)


S p r e e u w  (juv.)


K o o l m e e s  (juv.)


G  a  a  i


A p p e l v i n k