dinsdag 16 april 2013

Hangplek voor senioren...Enkele weken geleden werd ik door Henry Wenting uitgenodigd
om met hem een nieuwe schuilhut te bouwen. Ook hij is net als ik een fanatiek vogelfotograaf en kent inmiddels ook al de prima mogelijkheden, welke door zo,n schuilplaats geboden worden. Vooraf werd de lokatie goed ge-inspecteerd en de keuze vooral bepaald door de achtergrond en de baan van de zon.                  De bedoeling was om ook gelijktijdig een mooi drinkvijvertje aan te leggen. Na de keuze van het bouwmateriaal, was na twee middagen klussen, het karwei geklaard. Gelet op de positie van de hut naast een bosrand, niet ver van enkele weilandjes en akkertjes en een boomkwekerij in de naaste omgeving, mogen er mijn inziens, minimaal dertig vogelsoorten verwacht worden in de komende tijd. Inmiddels heeft Henry al enkele algemene soorten kunnen fotograferen. Het leek mij een aardig idee om van de bouw van de hut, hier een paar beelden te tonen.         Een eventueel adspirant huttenbouwer kan zich zo enigszins een beeld vormen van zo,n construktie. Met de informatie over de schuilhut-fotografie in mijn oudere berichten, zou deze dan een behoorlijk resultaat moeten kunnen bereiken.
Met een vijftal plaatjes erbij, heeft u al een idee van resultaten
welke zodoende gegarandeerd te behalen zijn.

Nee, geen galg en graf, maar het begin van een zo laag mogelijk standpunt!


Pauze op de seniorenhangplek, met links de blogger zelf en Henry rechts.                                       De construktie krijgt vorm ...


Een tussentijdse inspektie van het aangebrachte plastic met de eenrichtingsruit.Ook de vijver krijgt vorm.

Moeder natuur zal binnenkort alles mooi in de omgeving laten opgaan.


Hier onder het vijftal vaste klanten, zoals...

 

                                                De heggenmus...                                                  De staartmees...


                                                    De boomklever...


                                                     De roodborst...


                                                ...en fazanthaan.


Groetjes namens...

Henry & Frans