donderdag 6 november 2014

Foto van de maand

 N O V E M B E R   2014W a t e r p i e p e r


" Piep " (er) show...

Tijdens het gereed maken van de wintersetting rond de schuilhut op de akker, werd de aandacht regelmatig getrokken door groepen, overvliegende Veldleeuwerikken en Waterpiepers.

Tientallen vogels lieten zich, in de met rogge ingezaaide akker vallen, op zoek naar insecten, welke nog ruimschoots voorhanden waren, mede door de redelijk hoge temperatuur in oktober.

Omdat het ongeveer dertig jaar geleden is, dat ik voor het laatst een Graspieper op diafilm had gefotografeerd en nog nooit een Waterpieper, begon het weer enigszins te kriebelen, om dit nog eens over te doen.

Na enige voorbereiding en enkele middagen doorbrengen in de schuilhut kan ik stellen dat ik niet mag klagen met de resultaten.

Wel jammer dat de Veldleeuwerikken zich niet lieten verleiden,  maar je moet natuurlijk nog iets te wensen hebben, vind ik.
Iets voor volgend jaar misschien....

Met een serie van vijf opnamen wil ik U graag kennis laten maken met deze soort Pieper.
Heeft dus niets te maken met aardappelen o.i.d.!

Groetjes..
FransHoopvol gestemd...


Onlangs heb ik een afbeelding geplaatst van een gloednieuwe schuilhut met vijver.

Vol verwachting hebben Henry Wenting en ik, er al de nodige uurtjes doorgebracht en al enkele "doodgewone" soorten zoals Merels, Roodborst en Mezen, kunnen fotograferen.

De Boomklever vind ik zelf, als vogelsoort iets meer in z,n mars hebben gelet op het gedrag.
Daarom bij deze, een begin met deze soort, met een viertal afbeeldingen.

Zodra zich nieuwe, leuke soorten melden en laten verschalken, zal ik weer verslag doen.

Groetjes..
Frans
woensdag 5 november 2014

" Herfsttapuit" ...

Mijn ervaring is, dat de maand  mei bij uitstek de maand is, om Tapuitjes te fotograferen die op doortrek zijn naar hun broedgebied.
Vaak zijn ze dan wel een paar weken vanuit de schuilhut prima te fotograferen. 
Mochten de resultaten onverhoopt niet aan de verwachting voldoen, dan bieden de vogels meestal nog een herkansing begin september, tijdens de trek naar het overwinteringsgebied.

Dit jaar liet zich in september slechts sporadisch een Tapuit zien en dan ook maar voor een dag en was de vogel alweer gevlogen.
Vanaf half oktober echter, meldde zich opeens een exemplaar op de akker.
Misschien door het zachte weer, bleef de vogel zeker tien dagen aanwezig.
Een uitgelezen kans dus om nog eens een paar uurtjes met het vrouwtje Tapuit te stoeien.
De vogel was absoluut niet bang en zat soms anderhalf uur op ongeveer 4 meter afstand voor de lens.
Leuk om enkele gedragsmomenten vast te leggen.
Met enkele plaatjes wil ik dit graag met U delen.

Groetjes..
Frans


woensdag 22 oktober 2014

Foto van de maand

O K T O B E R  2014


 

B r u i n e   r a tAfscheid....?

Bijzondere gedragingen van vogels, zijn altijd die momenten, waar vogelfotografen naar uitzien. 

Enige tijd geleden, maakte ik onderstaande opname, van een drietal eksters. 


De vogel in het midden was doodziek en heb ik de volgende dag ter plaatse, dood aangetroffen.


Kijkend naar de twee vogels, links en rechts van de pechvogel, deed het samenzijn mij steeds meer denken aan een vorm van "afscheid" van de stervende soortgenoot.

Niet bijzonder spectaculair,  maar mijn inziens toch het vermelden waard.

Oordeelt u eventueel zelf en misschien deelt u mijn gedachte.


Groetjes
Frans


  

E k s t e r s

Van economy-class naar business-class...  


Samen met Henry Wenting heb ik onlangs op particulier terrein een nieuwe schuilhut gebouwd. Nu maar hopen, dat een aantal vogelsoorten een bezoekje willen brengen.
....................

   

zaterdag 20 september 2014

Foto van de maand

S E P T E M B E R  2014

                     


K o n ij n
                                                                        

donderdag 14 augustus 2014

Foto van de maand

A U G U S T U S 2014 

                       

T o o s j e...    onze beste vriend.
2 0 0 1  -  2 0 1 4
In memoriam


donderdag 5 juni 2014

Foto van de maand

J U N I 2014


                                                  
 
O r t o l a a n

"Het kan verkeren... (naar Bredero anno 1585)..

In de berichten " Warming Up" en " In een groen knollenland "  heb ik voorgesteld, om me weer te melden, als er zich nieuwe vogelsoorten tijdens de doortrek of anderszins bij de nieuwe hut op de akker zouden presenteren. Gelet op de ontwikkelingen onlangs, is er beslist voldoende reden, om hier eens gevolg aan te geven.

De gewone Tapuiten zijn ondertussen definitief naar hun broedgebied vertrokken en de Boomleeuwerik heeft zijn territorium / broedplaats gevestigd op de naastgelegen heide en laat zich niet meer zien in de omgeving van de schuilhut. Wel komen nog zeer regelmatig enkele vaste klanten op bezoek zoals Witte Kwikstaarten, Roodborsttapuiten Geelgorzen en een vrouwtje Gele Kwikstaart. Deze laatste is echter behoorlijk onder de indruk van de Witte Kwikstaarten en laat zich tot op heden nog niet goed fotograferen. Komt op het verlanglijstje voor volgend jaar dus. Na het fotograferen van deze vijf soorten, werd reikhalzend uitgekeken naar de eventuele komst van een Paapje. Elk jaar meldt zich wel een exemplaar in het gebied, zij het slechts voor een of twee dagen. Het Paapje heb ik dit seizoen niet waargenomen. Wel verscheen na enige tijd steeds vaker een Boompieper op het podium en was mooi meegenomen natuurlijk. De topattractie werd echter, het onverwachts verschijnen van, de super zeldzame Ortolaan! In eerste instantie dacht ik nog, dat ik een jonge Geelgors in het vizier had doch dit moest ik dus snel corrigeren. Het betreft overigens mijn eerste waarneming ooit. Dat het iets bijzonders was, bleek al snel door de gestaag groeiende groep vogelspotters en vogelfotografen, welke zich hadden opgesteld langs de akkerrand. De vogel was namelijk ook al op "waarneming.nl" gemeld. Als "huteigenaar" met zo,n vogelsoort op ongeveer 4 meter voor de deur ben je natuurlijk de koning te rijk! 
Het kan verkeren!! Ik heb gelijktijdig perfect de geluiden, zoals roep en zang in me op kunnen nemen. De roep doet sterk denken aan een korte Goudvinken-roep terwijl ik de zang zou plaatsen tussen die van de Zwartkopgors en Geelgors.Na een paar plaatjes van enkele trouwe bezoekers en de Boompieper bij deze een kennismaking met deze zeldzame verschijning met een tweetal opnamen.Vanwege het bijzondere aspect geef ik de vogel uiteraard ook graag een ereplaats als foto van de maand in juni.

Groetjes
Frans
                                       

                                                  


Witte kwikstaart


Geelgors  (Vr.)Roodborsttapuit  (Vr.)


RoodborsttapuitBoompieper


Ortolaan


Ortolaan


dinsdag 13 mei 2014

Foto van de maand

M e i  2014Boomleeuwerik

In een groen, groen, knollen, knollenland...

Sinds enkele maanden fotografeer ik vanuit een tweede schuilhut midden op een akker in een uitgestrekt landbouwgebied. In het verleden stond periodiek een hut aan de rand van de akker, waar toch teveel hinder werd ondervonden van passerende pottenkijkers. Na overleg met de eigenaar, werd toestemming gekregen om dus midden op zijn land, in een greppel, de hut op te bouwen. In de omgeving werden voorheen al enkele soorten aardig gefotografeerd, maar alles kan natuurlijk altijd beter en sommige soorten zoals paapje wulp en veldleeuwerik prijken nog steeds op het verlanglijstje. Tot op heden jammer genoeg nog steeds. Wel verscheen regelmatig, totaal onverwacht, een man boomleeuwerik. Fantastische momenten waren het, als hij zich op ongeveer 4 meter, voor de hut op een verhoging in het veld, luid zingend liet fotograferen. Hierna een kleine serie van de eerste resultaten uit het "groen, groen, knollenland"...

Groetjes
Frans


Schuilhut nummer twee


Witte Kwikstaart


GeelgorsGeelgorsTapuit


Tapuit


Boomleeuwerik


Boomleeuwerik


BoomleeuwerikBoomleeuwerik


Acte de presence...

Als aanvulling op het blogberichtje, "Op herhaling", bij deze een kennismaking met drie soorten, welke zich in het verleden niet of nauwelijks voor de schuilhut hebben gepresenteerd. Het waterhoentje is afgelopen winter al bij de poel opgedoken, maar liet zich meer horen dan zien. Na kennismaking met een partner is dit inmiddels veranderd en zijn er dus twee regelmatig aktief in de omgeving, zij het met de nodige voorzichtigheid. De hoop is nu gevestigd op het verschijnen van de kuikentjes. De copulatie heb ik al kunnen vaststellen. De wilde eend wilde het vorig jaar absoluut niet meewerken en de houtduif hield het destijds na een enkel bezoekje, ook al snel voor gezien. Dit is ondertussen bij beide soorten gelukkig ook verbeterd, zodat er nog meer te beleven valt. Recent ben ik me ook weer eens meer gaan bezig houden met de ringmusjes. Ik heb een zandhoop aangelegd, zodat ze regelmatig een stofbad kunnen nemen. Hier wordt uitbundig de hele dag door, graag gebruik van gemaakt. Ook het aanbieden van, kort geknipt paardenhaar en donsveertjes, leverde leuke momenten op. Ze vlogen af en aan  om het in de nestkastjes te verwerken. De volgende plaatjes heb ik er van kunnen maken.

Groetjes,
Frans

Holenduiven

 

Holenduiven

 

Houtduif

 

Waterhoen

 

Ringmus

 

Ringmus

 

Ringmus

 

Ringmus

 

Wilde eend

 

Wilde eend

 

Wilde eendjes