zaterdag 9 maart 2013

Van klein naar groot


Naast de eigen schuilhutten, kunnen ook bestaande bouwsels, zoals stallen, loodsen en landbouwschuren, uitstekend benut worden als vaste schuilhut. Meestal dienen ze voor tijdelijke opslag van pakken hooi of stro of het tijdelijk stallen van landbouwmachines na de oogsttijd.
Soms ook wel, voor het korte tijd onderbrengen van kleinvee, zoals schapen.
Bovenstaande oude schuur, heb ik in de herfst van vorig jaar toevallig ontdekt en de foto hiervan geplaatst, om u een indruk te geven van een dergelijk optrekje.
Mijn voorkeur gaat uit, naar de enigszins in verval geraakte schuren, redelijk afgelegen en welke dus nauwelijks in gebruik zijn. Door het verval zijn er al vaak enkele openingen in de wanden ontstaan, waar een objectief doorgestoken kan worden en  kijkspleten aanwezig zijn.  Als het geheel daarbij ook nog gedeeltelijk opgaat in een bosrand of houtwal, is er naar  mijn mening, sprake van een ideale situatie.
De eigenaar informeer ik vooraf, waarbij ik dan met een fotoalbum of I-pad enkele opnamen laat zien. Een drietal schuren heb ik zodoende al zonder bezwaar mogen gebruiken. Nu dus geen gesleep met materiaal! Stoel erin en klaar is Kees, uh, Frans...
Wel zullen, gelet op de omgeving, uitsluitend de meest algemene vogelsoorten verwacht mogen worden.
Om het aantal soorten toch enigszins te bevorderen, bied ik enkele nestkastjes aan voor mezen en roodstaartjes. Kauwtjes en holenduiven daarentegen broeden dikwijls al in de schuur zelf.
Het hele jaar strooi ik wat duiven- c.q. fazantenvoer en overgebleven oud brood voor kraai en gaai. In de winter kan dit aangevuld worden met enkele vetbollen.
De setting zelf zal ter plaatse ingericht en aangepast moeten worden.
Op deze manier, kunnen mijn inziens en op basis van ervaring, leuke tijden doorgebracht worden, met het fotograferen van de zogenaamde "simpele" soorten.
Ik hoop, dat enkele afbeeldingen hierna, dit bevestigen.

Ook sommige zoogdieren zoals muizen, hermelijn, bunzing en deze bruine rat hebben een voorkeur voor oude vervallen bouwwerken.
D i a s c a n


In landbouwgebied zal de zwarte kraai niet snel ontbreken...


...evenals de houtduif.

De witte kwikstaart broedde soms ook in de schuur.

Het gastenboek werd tussentijds aangevuld door de volgende soorten..


Ringmussen...


Groenling...


Grote bonte specht...


...en gaai.


Altijd van de partij: Haan en hen fazant. 

D i a s c a nPatrijzen in kruidenrijke vegetatie.
Winnaar Jaap Taapken vogelfotoparade 2001
D i a s c a n


Roodborstje kwam ook vaak op bezoek in de schuur.

De aangeboden nestkastjes werden op prijs gesteld door achtereenvolgens...:


Koolmees...


...Pimpelmees...


...Pimpelmees......en gekraagde roodstaart.
Een broedpaar holenduiven drinkt in regenplas na regenbui.
Ook hier lieten de sperwers weer niet lang op zich wachten!


De wintermaanden boden weer nieuwe mogelijkheden...


...zoals deze kleine schaapskudde...
en enkele duivensoorten zoals...


...Turkse tortels...


...de houtduif...


...en de holenduif.
Een, in de direkte nabijheid, doodgereden haas, heb ik verplaatst naar het weiland.
Ik vind namelijk, dat dergelijke overblijfselen een beter "einde" verdienen, dan plat gereden te worden in het asfalt.
Deze buizerds hadden er enkele dagen plezier van!Om het geheel niet nog langer te maken, heb ik een aantal plaatjes maar weggelaten.
Ik denk, dat wel duidelijk geworden is, welke mogelijkheden er liggen.
Bent u ook in de gelegenheid om op dergelijke wijze te werken, dan zou ik adviseren er zeker gebruik van te maken.
Dus op zoek naar de schuur!!!

Groetjes, Frans.


1 opmerking:

 1. Hoi Frans,

  In een woord prachtig, Ik heb de serie meerdere keren bekeken en ga ze alsmaar mooier vinden. Het is dan ook moeilijk om een favoriet aan te wijzen, maar ik vind vooral de gekraagde roodstaart, de winterbuizerd, vooral de eerste met die prachtige achtergrond en natuurlijk het sperwerkoppel geweldig mooi, vooral de man waarbij de kleuren van de vogel heel geraffineerd terugkomen in de achtergrond. Bij alle foto's heb je heel mooi bijpassende achtergronden en settings kunnen realiseren en alle foto's vallen op door een prima scherpte en veel detail. Een voordeel als je dichtbij kunt komen.
  Zo zie dat investeren in de voorbereiding loont en velen staan er ook niet bij stil wat er allemaal bij komt kijken voor je zulke foto's kunt maken. Ik word ook regelmatig benaderd als mensen mijn ijsvogelfoto's zien, een nog relatief makkelijke soort, maar ook zonder wat voorbereiding en goed materiaal lastig te fotograferen.
  Complimenten voor deze serie.

  Groeten,
  Ad

  BeantwoordenVerwijderen